Wie God is

Psalm 27

4 Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.
5 Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut
op de dag van het onheil.
Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
Hij plaatst mij hoog op een rots.
(Psalm 27:4-5)

Geborgenheid in God is in de eerste plaats geloof. Want geborgenheid moet niet afhankelijk zijn van onze omstandigheden, want die omstandigheden kunnen juist het tegenovergestelde vertellen van wat de werkelijkheid in God is. Want de werkelijkheid is dat wij een God hebben die hoort, een God die boven alle omstandigheden staat. Als wij dit geloof hebben dan zijn het niet de omstandigheden die de geborgenheid bepalen, maar de werkelijkheid van Gods liefde.

Want uiteindelijk is het die geborgenheid die zal overwinnen over de omstandigheden. Niet slechts op gevoelsniveau maar in de werkelijkheid. Geborgenheid zal onze omstandigheden gaan beïnvloeden. David is hier niet een theologie aan het verkondigen, hij spreekt uit ervaring en niet uit religieuze drang. In zijn tijd had men geen tijd voor discussies over theologie, men had God echt nodig.

En uit ervaring weet David dat het de beste plek is in dit leven. God verbergt hem in alle omstandigheden en dan kunnen we het ons best makkelijk voorstellen dat David zo vol verlangen is naar het leven in de aanwezigheid van God. Dit heeft alles te maken met het Koninkrijk van God eerst zoeken. Want als wij dat gaan doen in ons leven beginnen we de schoonheid van God te zien, de schoonheid die David ook zag.

Laten we als christenen actief worden in ons geloof, zoek niet naar de nieuwste theologie, zoek naar wat God wil doen in jouw leven. Zoek Zijn koninkrijk, zoek Zijn liefde en je zult net als David niet meer terug kunnen. Dan willen wij ook nog maar 1 ding van God en dat is dicht bij Hem zijn. Werkelijk God is goed, niet omdat de bijbel het zegt, maar omdat Hij goed is. En dat is het gebed voor elke christen, een leven vol van verlangen naar God alleen, niet naar wat Hij doet maar naar Wie Hij is.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.