God boven alles

Psalm 27

6 Nu heft mijn hoofd zich omhoog
boven mijn vijanden, die mij omringen.
Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten;
ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.
(Psalm 27:6)

Als we kijken naar de tactieken van de duivel, dan wil hij elk vertrouwen op God wegnemen. Die tactieken proberen ons met leugen wantrouwen aan te praten. Denk aan roddel, het is altijd negatief, denk aan het nieuws, er komt nauwelijks iets positiefs aan bod. Maar als we nog een stapje verder gaan, denk aan je eigen leven, zie je het zitten, denk je dat je een leven in de kracht van God zult hebben? Er zijn maar weinig christenen die geloven dat hun leven mooi kan zijn in God.

We gebruiken onze energie liever om andere denominaties af te kraken of om te roddelen over dat ene gezin dat niet in ons kleine koninkrijkje past. Wat maakt het uit dat de kerk leegloopt, wat maakt het uit dat de wereld ons niet meer serieus neemt. Het moet ons niets doen, ons geloof moet vast blijven, sterk in de enige rots die wij hebben in dit leven. De rots waarop we altijd kunnen blijven staan.

En daarom weet David dat hij zijn hoofd omhoog kan heffen, hij heeft niets te vrezen, zelfs als de vijand hem omringt. Want hij weet dat zijn God leeft en regeert. Al lijkt alles ineen te storten, we hebben geen angst, die negatieve leugens die ons naar beneden willen praten zullen niet overwinnen in ons leven. Want de waarheid is dat wij in Gods aanwezigheid mogen staan en Hem mogen aanbidden.

Ik zal psalmen zingen voor de Heere, ik zal staan in Zijn tempel, mijn mond zal de Koning der koningen en de Heere de heren voor altijd loven en prijzen. En daar is David zeker van en daar kan geen leugen hem van afhalen. Dit is geloof, het geloof dat wij ook moeten hebben. Al staan we er alleen voor, al is er niemand die het met ons mee wil gaan, het maakt ons niet uit, want God is daar.

Psalm 27 is eigenlijk een individualistische psalm, een psalm die al het andere vergeet en zich alleen met God bezig wil houden. En dat is niet erg, want het gaat ten eerste om jou en God. Heb God lief boven alles, daar moeten we beginnen. Dan sta je sterk in je geloof.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.