Je hoeft niet bang te zijn

Psalm 27

1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn licht en mijn heil,
voor wie zou ik vrezen?
De HEERE is mijn levenskracht,
voor wie zou ik angst hebben?
(Psalm 27:1)

Logisch toch? De Heere is mijn licht en mijn heil, er is niets waar ik bang voor hoef te zijn. Hij is de kracht van mijn leven, waar zou ik nog angst voor hebben? Het is zo logisch en toch lijkt het zo moeilijk. Want elke keer komen er weer die andere gedachten in ons op die ons angst aanpraten. En dat is precies het probleem, het aanpraten, want die angst komt nergens anders vandaan dan van de leugenaar.

Dit is wanneer het geloof werkelijkheid wordt in ons leven. Zoals al vele malen in deze overdenking uitgelegd is dat de overtuiging hebben dat Jezus daar aan het kruis hing voor onze zonden weinig te maken heeft met echt geloof. Jakobus die schreef het al in zijn brief, de demonen weten het zelfs en zij sidderen. Geloof is een wandel waarin verzen als in deze psalm werkelijkheid worden in ons leven.

We hebben dan geen angst meer, omdat er niets groter is dan de liefde van God. Hij is dan altijd voor ons, Hij is dan de bron van onze kracht, van ons leven. Niemand kan ons dat afnemen. Vandaag kun je beginnen met echt geloven. Geloven in een leven waarin God het enige leven heeft dat jij vandaag nodig hebt. Het is een werkelijk waarin God naar jou toekomt om je leven te geven.

Laat je geen angst aanpraten, het is allemaal een leugen. God hoort jou, Hij ziet jou en zal altijd antwoorden. Al die leugens die je elke keer vertellen dat het misschien niet zo zou zijn, zijn wat ze zijn, leugens. En dat moeten wij loslaten. God is trouw aan Zijn woord en niet alleen voor mensen als David of Petrus, maar juist ook voor jou.

Dit zijn verzen van geloof die wij moeten toepassen in ons leven. God is voor ons, waarom zou ik dan bang zijn. Hij is onze kracht, dan mogen we weten dat we kunnen doen wat we moeten doen. Wees niet bang, God is voor jou en niet tegen jou.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.