Heel anders

Psalm 26

9 Neem mijn ziel niet weg met de zondaars,
noch mijn leven met de mannen van bloed.
10 In hun handen is schandelijk gedrag,
hun rechterhand is vol geschenken.
11 Ik echter, ik ga mijn weg in mijn oprechtheid,
verlos mij dan en wees mij genadig.
12 Mijn voet staat op een geëffende weg;
in de samenkomsten zal ik de HEERE loven.
(Psalm 26:9-12)

Sommige mensen willen graag anders zijn zodat ze opvallen. Alternatieve kleding, een alternatieve levenshouding en ga zo maar door. We kennen allemaal wel dat soort mensen, ze doen net alsof het normaal is, maar in werkelijkheid weten ze donders goed dat ze anders zijn. En natuurlijk is daar op zich niets slechts aan, als zij anders willen zijn moeten ze dat zelf weten.

Het wordt een heel ander verhaal als we als christenen met dezelfde motivatie anders willen zijn. Want in het koninkrijk van God werkt dat niet zo, terwijl we wel anders moeten zijn moet dat niet omdat we zo graag in het oog willen springen bij andere mensen. Ons leven moet er heel anders uit zien dan het leven dat ons door de wereld voorgehouden is.

Helaas zijn er veel christenen die om de eerste reden anders zijn. Zij gaan dus ook heel ver mee in alle ideeën van de wereld en zijn vrij extreem in hun geloof. Maar op de verkeerde manier. We moeten als christen anders zijn zoals David dat hier beschrijft. Een leven waarin we verlangen naar Gods heiligheid en niet onderdeel willen zijn van schandelijk gedrag.

Een oprechte weg die God voor ons heeft voorbereid. Het is compleet anders, het past niet in het plaatje van deze wereld, ook niet in het plaatje van de alternatieve wereld. Het is een ander koninkrijk met hele andere motivaties en verlangens. En dat wil David duidelijk hebben, hij hoort niet bij deze wereld, hij hoort bij God alleen.

En zo moeten wij ook anders zijn. Wanneer we dit gaan geloven zal ons leven er anders uit zien. Niet om aandacht te krijgen van andere mensen, maar omdat we echt willen doen wat God van ons verlangt. Overtuig jezelf, wij horen een ander leven te hebben. Paulus had het er al over, maar vandaag de dag is het nog meer van toepassing. De wereld glijdt nog verder weg van de werkelijkheid die God ons voor ogen houdt. Wij moeten heel anders zijn dan de wereld.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.