Jouw evangelisatie

Psalm 18

50 Daarom zal ik U, HEERE, loven onder de heidenvolken,
voor Uw Naam zal ik psalmen zingen.
51 Hij schenkt Zijn koning grote overwinningen
en bewijst goedertierenheid aan Zijn gezalfde,
aan David en zijn nageslacht tot in eeuwigheid.
(Psalm 18:50-51)

Dit is evangeliseren, het verheerlijken van God onder mensen die God niet kennen. En dan niet onze theologie verkondigen, maar juist Gods grote werken openbaren aan de mensen om ons heen. Want David heeft gezien dat God hem heeft bevrijd van de dood en nu wil hij dat iedereen dat weet. Dit is zijn God, daar hoeft hij zich geen moment voor te schamen.

Evangelisatie wordt vaak gezien als het overtuigen van mensen van ons gelijk. Onze theorie is sluitend, en dat moeten mensen maar gewoon aannemen. Omdat wij de overtuiging hebben dat Jezus voor onze zonden is gestorven gaan we naar de hemel. En andere mensen moeten dus ook van deze mening worden overtuigd zodat zij hetzelfde worden als wij.

Dat is niet evangelisatie, het goede nieuws is dat God wordt geopenbaard. En dat is wat David hier aan het doen is. God heeft Zichzelf in zijn leven geopenbaard en iedereen moet dat weten. Hij wil er zijn mond niet over houden, hij wil dat het duidelijk is voor iedereen dat het niet zijn machtige daden waren, maar God.

Waarom zouden we ons schamen voor het evangelie? Waarom zouden we onze mond houden over de heerlijkheid van God? Er is geen andere reden dan dat we het zelf niet zien. Want als wij Gods hand niet zien in ons leven dan hebben we ook geen reden om de loftrompet op te steken over de heerlijke werken van God. Als wij ons niet bewust zijn van hoe God Zich openbaart in ons leven hoe kunnen we er dan over spreken tegenover anderen.

David wil dat iedereen weet wat God voor hem heeft gedaan. En dat is evangelisatie, getuigen van Gods heerlijke werk in jouw leven. Stop met alle theologie, begin te getuigen van de levende God die in jouw leven aan het werk is. Want dat is de God die mensen moeten zien.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.