Geen twijfel mogelijk

Psalm 18

43 Toen vergruisde ik hen als stof voor de wind,
ik ruimde hen weg als slijk van de straat.
44 U hebt mij bevrijd van de aanklachten van het volk;
U hebt mij aangesteld tot hoofd van de heidenvolken;
het volk dat ik niet kende, heeft mij gediend.
45 Zodra hun oor van mij hoorde, hebben zij mij gehoorzaamd.
Vreemdelingen veinsden zich aan mij te onderwerpen.
46 Vreemdelingen zijn bezweken
en kwamen sidderend uit hun burchten.
(Psalm 18:43-46)

Wanneer God de overwinning geeft, is dat niet net op het randje alsof het echt spannend is geweest. De spanning zit hem in ons vertrouwen op Hem, geloven we onder alle omstandigheden dat Gods wil zal zegevieren? Zijn macht en majesteit is nooit in het geding geweest, ook nu niet alsof het lijkt dat het kwaad aan de winnende hand is. Er is geen moment dat we hoeven te twijfelen aan de toekomst die God beloofd heeft. Zijn beloften staan en zullen op Zijn tijd worden vervuld.

Zie het contrast tussen de eerste paar zinnen van deze psalm en de verzen hierboven. David die door de dood gegrepen was, menselijk gezien geen hoop meer kon hebben. Maar nu wordt de vijand door deze zelfde David in de kracht van God achterna gezeten. De vijand is nu degene die bezwijkt. Zij die eerst geen mededogen hadden voor David zijn nu degene die gehoorzamen zodra ze horen van David.

Kijk naar de wereld van vandaag, geen enkel respect voor Jezus. Zijn naam wordt gebruikt om heel iets anders aan te geven dan de eer die Hem toekomt. Jezus wordt weggezet als een sprookje, een fantast die door Zijn discipelen de hemel in werd geprezen. En ook een heleboel christenen die het evangelie ontdoen van kracht door er bepaalde onderdelen uit te halen.

De vraag is niet of Jezus nog wel terugkomt, de vraag is wanneer? Want dan zal het moment komen dat alles op z’n plek wordt gezet. Mensen zullen allemaal weten wie Jezus is. Elke knie zal buigen, elke tong zal getuigen, geen enkele twijfel mogelijk. De duivel is niet aan de winnende hand, hij maakt het God niet moeilijk. En dat moeten wij geloven, wij die Jezus volgen mogen degene zijn die net als David in de kracht van God de duivel doet sidderen.

Geloven we dit? Weten wij dat er geen twijfel is aan Gods macht en majesteit? Want Hij regeert, Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren. Elke knie zal buigen, sterker nog, elke tong zal getuigen dat Jezus werkelijk Heer is. Geen twijfel mogelijk.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.