Stille woorden

Psalm 19

4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.
5 Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
(Psalm 19:4-5)

Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw dat God op zoek is naar aanbidders in geest en waarheid. Het oude testament staat namelijk vol met regels over hoe we God moeten aanbidden in rituelen. Maar al die rituelen spreken van een hart dat God wil aanbidden. Het gaat niet om die rituelen, het gaat om de motivatie en het verlangen van ons hart.

David heeft het in de voorgaande verzen over de hemel die Gods eer vertelt, maar nu laat hij weten dat er geen woorden aan te pas komen. En dat is heel belangrijk om te begrijpen, want deze openbaring zit hem niet in wijze woorden of dikke boeken. Deze openbaring is geestelijk, we kunnen het alleen maar zien als we verder kijken dan al die rituelen waar we zo graag aan vasthouden.

Het zijn geen woorden, het zijn geen beelden waar wij op gericht moeten zijn, het is de geestelijke openbaring die we alleen kunnen begrijpen als wij kijken met geestelijke ogen. Dan komen er geen woorden aan te pas, dan is het onze hoop in de Vader die in de hemel is. Want dan kunnen we echt zien wat David hier ziet, dan begrijpen we wat Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei.

De schepping laat het zien, niet hoe mooi het is gemaakt, maar hoe groot en heerlijk God is. Dan kunnen we God prijzen, zelfs zonder woorden. Dan kunnen we onze handen opheffen omdat God zo groot is en geen woord de lading ook maar voor 1% dekt. Hij is waardig alle lof en eer dat we niet in woorden kunnen zeggen. Wees stil en zie de Vader die verlangt naar geestelijke woorden.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.