Omgordt met Zijn kracht

Psalm 18

33 Het is God Die mij met kracht omgordt;
Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt.
(Psalm 18:33)

Vers voor vers, bommen van geloof. Het zijn zulke krachtige woorden die David gebruikt, zo jammer dat we deze woorden niet terug zien in onze geloofsbelijdenis. Want het zijn juist deze woorden die er toe doen. Zelfs de demonen geloven dat er een god is en ze sidderen al bij de gedachte. Dat geloof is niet het verschil dat ons leven anders maakt, het verschil zit hem in dit vers. Een vertrouwen dat niet zichtbaar wordt op papier maar in ons leven.

Het is God die mij met kracht omgordt en niet het laatste pepmiddel dat in de winkel ligt. Het is God die mijn weg volkomen maakt, niet onze ouders en ook niet wijzelf. Het is dit geloof dat werkelijk het succes is in het leven, niets de laatste meditatie methode. Het succes zit hem niet in onszelf, het is in God waar wij naar moeten verlangen.

Het is namelijk Gods verlangen om voor ons te zorgen, het is Zijn verlangen om ons met Zijn kracht te omgorden. Niet omdat Hij er toe wil doen, maar omdat Hij er toe doet. En dat moeten we als christenen leren begrijpen. God is niet met een show bezig waarin Hij Zijn beste kant probeert te laten zien. Gods hart brandt van verlangen om Zijn heerlijkheid te openbaren, omdat wanneer Zijn heerlijkheid is geopenbaard wij op ons best zijn.

Het is misschien een raar concept voor ons, wij zien een machtige God die we moeten dienen. Een God die we tevreden moeten houden. Maar dat is niet waarom Hij ons geschapen heeft. Hij heeft ons geschapen zodat we samen kunnen zijn. Samen met Hem mogen we wandelen, wij als Zijn kinderen en Hij als onze schepper. Zo heeft Hij het gemaakt, zo wil Hij met ons wandelen.

Wij krijgen kinderen, omdat we een gezin willen stichten, niet omdat we op zoek naar goed hulp in het huishouden of omdat we respect willen ontvangen. Zo zit God niet te wachten op ons respect en dienstbaarheid. Hij verlangt naar christenen die in afhankelijkheid van Hem willen wandelen. Christenen die net als David geloven dat onze Vader ons omgordt met Zijn kracht. In die heerlijkheid wil ik wandelen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.