In de aanval

Psalm 18

38 Ik vervolgde mijn vijanden en haalde hen in;
ik keerde niet terug, totdat ik hen vernietigd had.
39 Ik verpletterde hen, zodat zij niet meer konden opstaan;
zij vielen onder mijn voeten.
40 Want U omgordde mij met kracht voor de strijd;
U deed hen die tegen mij opstonden, onder mij neerbukken.
41 Mijn vijanden, die deed U voor mij op de vlucht slaan;
wie mij haatten, die bracht ik om.
(Psalm 18:38-41)

In de vorige overdenking hebben we de link gelegd tussen de geestelijke wapenrusting en de overwinning die David hier in deze psalm beschrijft. De wapenrusting is niet onze kracht, het is Gods wapenrusting die Hij aan ons heeft gegeven. Het is God die ons vleugels geeft, het is God die ons de kracht geeft om op te staan tegen de vijand.

Het is vooral een geestelijke wapenrusting en met deze geestelijke wapenrusting kunnen wij de vijand overwinnen. En dat laatste is niet een gangbare overtuiging onder christenen. Wij zijn er van overtuigd dat we verliezers zijn en dat het zo zal blijven totdat Jezus terugkomt. Deze overtuiging geeft ons het gevoel dat we onszelf beschermen tegen trots of dat we het kruis van Jezus onnodig maken.

De bewoording van David laat weinig aan de verbeelding over. God doet de vijanden op de vlucht slaan en David gaat door totdat hij de totale overwinning heeft. Het klinkt misschien bloederig en we zullen het alleen maar kunnen begrijpen als we het vanuit Gods perspectief leren zien. Maar als we dit voor ons doortrekken naar ons geestelijk leven moeten we hier wel degelijk moet uitputten.

Want God omgordt ons met kracht om de strijd aan te gaan tegen de leugenaar. Vechten moeten we, we moeten er tegenaan gaan. We zijn geen doetjes, we zijn overwinnaars in Jezus. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat God een wapenrusting heeft gegeven om te verdedigen en aan te vallen. En in Zijn kracht heeft de leugenaar geen enkele kans.

Vernietig het werk van de duivel in jouw leven, laat niet met je sollen. Je hebt alle kracht ontvangen om er tegenin te gaan en er achter aan te gaan. Jouw leven mag een leven zijn van overwinning, want Jezus is jou voorgegaan en wij mogen Hem volgen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.