De maatschappij is failliet

Psalm 14

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
De dwaas zegt in zijn hart:
Er is geen God.
Zij handelen verderfelijk,
bedrijven gruwelijke daden;
er is niemand die goeddoet.
(Psalm 14:1)

De bijbel is er heel duidelijk over, de enige reden waarom mensen God willen ontkennen is om hun eigen verderfelijke wandel. Jezus heeft het ook gezegd, de mensen hebben de duisternis meer lief gehad en willen daarom niet in het licht komen. En dit licht is niet slechts het openbaar maken van onze zonden, dit licht is Jezus en dat licht openbaart de zonden voor God. Het is het licht waardoor we verantwoording moeten afleggen van wat we hebben gedaan.

Als we het analyseren dan hebben we zonder God geen enkele morele autoriteit. We komen van een cel dat zich heeft ontwikkeld, we zijn gewoon een simpel ongeluk. En in die natuur wetten zullen we nooit de tijger verantwoordelijk houden voor de dood van een gazelle. Waarom zouden wij dan wel verantwoordelijk worden gehouden als we iemand vermoorden? Waarom is het moreel onjuist om de belasting te ontduiken?

Mensen die hier van harte in geloven kunnen het woord moraal niet in de mond nemen, omdat er geen maatstaf is. In een wereld zonder God is moraal slechts een verzinsel, wetten zijn gemaakt door mensen en die hoeven wij niet te gehoorzamen. De enige reden waarom we het gehoorzamen is omdat er straf op staat en daar hebben we geen zin in. Dus uiteindelijk leven we zonder God in een gewelddadige maatschappij.

In de wereld is het ook heel duidelijk zichtbaar, wij leven in een land met een lange en sterke christelijke geschiedenis. Wij hebben onze maatschappij opgezet naar aanleiding van Gods moraal. Het touwtje uit de brievenbus heeft toch echt te maken met het moraal dat God ons gegeven heeft. En wij denken dat de hele wereld zo in elkaar zit, maar het zit zo niet in elkaar. Landen die geen sterke christelijke geschiedenis hebben, hebben een heel ander moraal. Daar is het normaal om te liegen en te bedriegen, het is normaal om te vechten voor je eigen rechten ten koste van anderen.

Het huidige wereldsysteem is failliet, het wil alles wat met God te maken heeft ongedaan maken. Maar daardoor gooien ze elke vorm van moraal overboord. Ze willen hun verantwoordelijkheid niet afleggen, ze willen doen wat ze zelf denken dat goed is. Laten wij altijd verantwoording afleggen aan God, laten wij doen wat Hij van ons verlangt. Laat de wereld niet jouw wereld worden, maar laat het Koninkrijk van God en Zijn rechtvaardigheid de bron voor jouw leven zijn.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.