Een leven zonder geweld

Psalm 10

15 Breek de arm van de goddeloze en de kwaaddoener,
eis rekenschap van hem over zijn goddeloosheid, tot U er niets meer van vindt.
16 De HEERE is Koning, eeuwig en altijd;
de heidenvolken zijn uit Zijn land verdwenen.
17 U hebt de wens van de zachtmoedigen gehoord, HEERE,
U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan
18 om de wees en de verdrukte recht te doen.
Dan zal een aardse sterveling voortaan geen geweld meer bedrijven.
(Psalm 10:15-18)

God is rechtvaardig en zal over elk mens rechtvaardig oordelen. Dat Zijn oordeel verschillend is van mens tot mens ligt dus niet aan Hem, maar aan elk individu. En eigenlijk is dat het evangelie dat mensen moeten horen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun daden. Want veel mensen preken het kruis en de liefde van God zonder dat de hoorders een aanleiding zien om die God ook maar een beetje serieus te nemen.

Ook hier in India is het evangelie meer een boeddha beeld dat in de woonkamer komt te staan dan dat Jezus serieus wordt genomen in het leven. Het evangelie is dat Jezus je lief heeft en je wil redden, genezen en een toegangskaartje naar de hemel wil geven. Wie wil deze god nu niet toevoegen aan zijn collectie. Er is dus geen enkele hint dat gaat over de rechtvaardigheid van God voor ons leven.

Als we uitgaan van het moraal van deze wereld dan zijn er weinig mensen die echt kwaad doen. Het yin en yang in de mens brengt alles in evenwicht. Het egoïsme wordt in balans gebracht door het beetje goed dat we doen voor de ander. We zien onszelf niet echt als een monster die niet in de aanwezigheid van God mag komen, we zijn eigenlijk goed genoeg van onszelf om bij God te mogen komen.

En door deze gedachte kunnen wij deze woorden van de psalmist niet plaatsen. Die goede vriend van ons zien we niet als een goddeloze, maar eerder als een goed persoon die Jezus niet heeft geaccepteerd. Maar als we goed kijken naar de tegenstellingen in deze psalm dan zit het verschil hem in de trotse mensen en de nederige. De verdrukte en de kwaaddoeners.

De trotse mens die denkt zonder God verder te kunnen zal worden gestraft, niet om de goede daden, maar om de arrogantie. En God zal omkijken naar de mensen in nood, de nederige en de verdrukte. Zij zijn de toekomst, een leven waarin aardse stervelingen geen geweld meer bedrijven. Dat is het doel van het evangelie en dat moeten de mensen weten, want zolang zij dat niet weten zullen ze nooit bereid zijn om nederig voor God te komen en alle hulp van Hem te verwachten. Want met het huidige evangelie hebben ze dat niet eens nodig.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.