Hoe kun je dat nu zeggen?

Psalm 11

1 Een psalm van David, voor de koorleider.
Ik heb tot de HEERE de toevlucht genomen.
Hoe kunt u dan zeggen tegen mijn ziel:
Vlucht weg naar uw bergen, als een vogel!
(Psalm 11:1)

Dit is de praktijk van geloven, een zeker weten en er daarom naar handelen. Al is de hele wereld tegen ons, al ontkent alles in ons leven een God die om ons geeft, toch vertrouwen we er op dat Hij werkelijk onze God is voor vandaag. Dat wij ook vandaag onze toevlucht bij God mogen nemen. Dit geloof verbleekt elke religieuze discussie over al die dogma’s waar we het maar niet over eens kunnen worden.

Voor David is het heel duidelijk, hij heeft zijn toevlucht tot de Heere genomen, niemand zal kunnen zeggen dat hij uit moet kijken, dat hij moet vluchten. Wij zouden David voor gek verklaren, wij zouden zeggen dat God ons wijsheid geeft en die wijsheid zou vluchten zijn. Maar David is het daar niet mee eens, voor Hem is het vertrouwen op God een vast burcht.

Hoe kan de wereld zeggen dat er geen God is, hoe kunnen de mensen om ons heen zeggen dat er geen hoop is? Zoveel meningen, zoveel leugens, elke dag komen ze op ons af. En er is maar 1 antwoord, hoe kunt u dat nu zeggen, ik heb mijn toevlucht genomen tot God. Er is altijd hoop bij God, er is altijd toekomst in God, er is altijd groei in God en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar dit is het geloof dat wij moeten hebben, zonder dit geloof is het geloof in een kruis slechts een mening. Zonder het geloof dat God elke dag bij ons is en elke dag onze kracht is, is het geloof in een kruis slechts een dogma waarover we discussiëren. Vandaag moeten we geloven dat onze toevlucht in God is en dat Hij ons beschermt, Hij ons kracht geeft om verder te groeien in geloof.

Al het andere valt weg, al het andere heeft geen basis om wortel te schieten in ons leven. Hij is onze hoop, Hij is onze toevlucht, dat is ons geloof, het geloof van het werk van Jezus. Want door het bloed mogen wij elke dag vrijmoedig voor de troon van God komen, onder Zijn vleugels schuilen. Er is hoop in jouw leven, wat de wereld ons ook vertelt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.