Jezus leeft vandaag

Psalm 10

11 Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
Hij ziet het in eeuwigheid niet.
12 Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.
13 Waarom lastert de goddeloze God?
Waarom zegt hij in zijn hart: U zult geen rekenschap eisen?
14 Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft;
op Ú verlaat de arme zich,
U bent geweest een Helper van de wees.
(Psalm 10:11-14)

Laten we dit vandaag eens omdraaien, de afgelopen overdenkingen hebben we het vooral bezien vanuit het standpunt van de wereld. De wereld die geen enkele aandacht aan God wil besteden. Ze zijn doof voor elke morele invloed van God. Maar als we dat vandaag nu eens op onszelf betrekken, hoe ziet ons geloof er dan uit?

Want geloven wij echt wat in deze verzen beschreven wordt? Geloven wij echt dat God ons ziet, dat Hij wel rekenschap zal eisen van ons? En dat is niet iets om bang voor te zijn, maar wel om God serieus te nemen. Want de psalmist schrijft dit niet om mensen bij God vandaan te duwen, hij schrijft het zodat wij serieus naar God toe gaan.

Good vergeet jou niet, Hij weet wat je doet en Hij weet wat het beste is voor jou. Hij zal je niet verlaten al verlaat de hele wereld je. Hij ziet jouw moeite en verdriet als we het in Zijn handen leggen. Hij wil helpen, Hij wil voor ons zorgen, maar Hij vraagt van ons dat we het overgeven aan Hem. En daar hebben wij geloof voor nodig.

We kunnen wel zeggen dat de wereld zich God niet aantrekt en zelfs ontkent, maar vaak zijn wij degene die God ontkennen in ons leven. Natuurlijk zijn we er van overtuigd dat Jezus daar aan het kruis hing voor onze zonden, de vraag is of wij het geloof hebben dat Jezus ook vandaag nog met ons wil wandelen? Want dat is pas echt geloof, dan moeten we werkelijk vertrouwen op de woorden van deze psalm.

Ons leven moet laten zien dat Jezus werkelijk leeft, dat Hij ook vandaag betrokken is bij ons leven. Want alleen dan erkennen we werkelijk dat Jezus is opgestaan uit de dood en zit aan de rechterhand van God. Dat doen we niet met woorden, dat doen we met ons leven. Alleen dan erkennen we dat Jezus leeft in ons.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.