Negatieve overdenking

Psalm 10

5 Zijn wegen bezorgen te allen tijde verdriet.
Uw oordelen gaan hem te hoog, hij houdt ze ver van zich;
al zijn tegenstanders blaast hij weg.
6 Hij zegt in zijn hart: Ik zal niet wankelen,
want van generatie op generatie zal mij geen onheil treffen.
7 Zijn mond is vol vervloeking, bedrog en list,
onder zijn tong is kwaad en onrecht.
(Psalm 10:5-7)

Een rare psalm eigenlijk, een psalm moet toch God verheerlijken? Er zijn weinig opwekkingsliederen die deze psalm nadoen, waarschijnlijk geen een. Het gaat altijd om het prijzen van hoe goed God is, het kruis en het werk van Jezus. Wie schrijft er nu een psalm over hoe slecht de wereld is?

Misschien is dit wel een van de redenen waarom we als christenen vergeten zijn dat het wereldse denken echt niet goed is. De trots en arrogantie over wat men bereikt en wat men heeft is een leugen waar we niet jaloers op moeten zijn. Want ook al doet men nog zoveel humanistische projecten om het leven van de mens te verbeteren, dat maakt het hart er echt niet beter op.

Deze psalm heeft wel degelijk een goede reden. Want wij moeten er aan herinnerd worden dat wij niet in deze wereld horen te staan, maar zolang wij denken dat het allemaal niet zo slecht is zullen we dat niet serieus nemen. Sterker nog wij nemen Gods rechtvaardigheid helemaal niet serieus, of nog sterker we nemen het kruis van Jezus helemaal niet serieus. Jezus kwam om voor die mensen te sterven, om te betalen voor die zonden.

Soms kunnen we onszelf er op betrappen dat we het iemand gunnen om christen te worden. Die persoon is zo lief en zo aardig, die gunnen we de hemel zeker wel. Het is een valse reden, het maakt het werk van Jezus klein en nietszeggend. We moeten juist inzien dat het contrast tussen Jezus en de wereld hemelsbreed is. We moeten inzien dat het hart van de mens vol kwaad en onrecht is. En dan gaan we begrijpen dat deze psalmist daarover schrijft.

We zullen dit niet begrijpen als we God niet hebben leren kennen. We zullen dit niet begrijpen zolang we door de ogen van de wereld kijken. Want dan vinden we dit een donkere overdenking waarin weinig positiviteit in zit. We kunnen dit alleen begrijpen vanuit het perspectief van God. Want dan zien we het contrast, dan zien we dat we God nodig hebben en dat is het probleem van de wereld, ze kunnen zonden God.

En dat is wat we hier uit moeten halen, we hebben God nodig. In gebed moeten we in afhankelijkheid van Hem leven. Dat is waar we werkelijk vrede zullen vinden. In Hem die ons lief heeft.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.