Zegen de hebzuchtige niet

Psalm 10

3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
4 De goddeloze, met zijn neus trots omhoog, onderzoekt niet.
Al zijn gedachten zijn: Er is geen God!
(Psalm 10:3-4)

De discussie is niet of er wel of niet een god bestaat, de echte vraag is of we bereid zijn om een god te erkennen over ons leven? Want als er een god is in ons leven dan kunnen we niet zomaar doen wat ons hart ons ingeeft. En dat is precies de reden waarom de wereld God wil ontkennen. De goddeloze is geen vieze man die rare dingen doet, de goddeloze is de mens die God niet toelaat in zijn/haar leven. De goddeloze is degene die met zijn neus trots omhoog de confrontatie van het leven niet aangaat.

Want op het moment dat we over het leven gaan nadenken dan komen we op een punt dat we ons eigen leven moeten confronteren. En dat is een plek waar elke christen moet komen, een moment waarop we voor de troon van God staan en alles van ons leven in twijfel trekken. De doordringende ogen van God moeten door ons heen kijken en ons leven transparant maken.

Want dat is het geloof in God. We hoeven God niet te bewijzen aan de wereld, als wij voor Zijn troon komen is er geen enkel argument dat die werkelijkheid zal kunnen ontkennen. En als jij daar nog niet bent geweest, dan is er maar 1 weg en dat is de weg van nederigheid en afhankelijkheid. In gebed moeten wij ons afhankelijk maken van Hem die ons heeft gemaakt.

Want het tegenovergestelde is precies wat de wereld doet. Zij zijn trots op wie zij zijn en zegenen de hebberigheid. Zij hebben geen behoefte aan afhankelijkheid want ze zorgen er wel voor dat ze in voorspoed leven en het maakt niet uit hoe ze er aan komen. Het zijn twee compleet andere werelden, het koninkrijk van God en de wereld. We kunnen geen twee heren dienen en dat is het geloof dat wij moeten hebben.

Wees afhankelijk van God, wees nederig in Zijn liefde en Zijn trouw. Dan hoef je God niet te bewijzen, want is Hij is met jou. Zegen niet de hebzuchtige in de wereld, want dan leef je met 1 been in de wereld. Want als we de hebzuchtige in de wereld zegenen dan kijken we en zeggen we met jaloezie dat diegene een mooi leven heeft. Wees niet jaloers, wees nederig en afhankelijk.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.