Je mag God missen

Psalm 10

1 HEERE, waarom blijft U van verre staan?
Waarom verbergt U Zich in tijden van benauwdheid?
2 Fel en hoogmoedig achtervolgt de goddeloze de ellendige.
Laat hen gegrepen worden in de listige plannen die zij bedacht hebben!
3 Want de goddeloze beroemt zich over zijn hartenwens;
hij zegent de hebzuchtige, hij lastert de HEERE.
(Psalm 10:1-3)

Voor veel christenen is het eigenlijk een zonde om dit te zeggen. Want hoe kan het nu dat wij ons verlaten voelen, weten we niet dat God altijd met ons is? Het is ongeloof als wij zeggen dat God zo ver van ons is, of het is slechts een gevoel dat we moeten negeren. We hebben toch de bijbel en daar staat toch echt dat God ons nooit zal verlaten.

Laten we dat nu eens omdraaien, wat nu als God Zich echt terugtrekt, als Hij echt even Zijn gezicht niet laat zien in jouw leven? Is dat mogelijk? Ja, en dat is even schrikken voor veel christenen. Er zijn werkelijk momenten in ons leven dat God Zich terugtrekt, niet omdat Hij niet meer om ons geeft, maar juist omdat Hij zoveel van ons houdt.

We kunnen de bijbel niet gebruiken als een wapen waarmee we een antwoord hebben voor elk probleem. God is geen algoritme of een computer programma waardoor Zijn reactie op ons leven en ons gebed wordt bepaald. Ieder leven is uniek en zo is Gods antwoord op ieder leven ook uniek. En dan kan het inderdaad zijn dat God Zich even niet laat zien. Maar dat doet Hij met een reden.

Soms doen we zo basaal als er mensen zijn die twijfelen aan hun eeuwige redding. We lepelen weer even het evangelie op om zo de mensen weer vertrouwen te geven. Maar wat als die twijfel een doel heeft, wat als God die mensen uit hun schulp wil trekken en hen in Zijn aanwezigheid wil roepen. Dan zijn die bemoedigende woorden helemaal niet zo goed, want God verlangt er juist naar dat we uit onze schulp kruipen naar Zijn troon toe.

Soms verstopt God Zich omdat wij moeten groeien. Het evangelie is duidelijk dat we vanaf het moment dat we Jezus volgen we groeien van glorie naar glorie. En soms moeten we daarvoor door onze eigen muren heen boksen, soms moet er een moment in ons leven zijn waardoor we wanhopig worden en nog dieper verlangen naar God. En dat is het mooie van deze psalm, de wanhoop is een uiting van het verlangen naar God. De psalmist wil niet zonder God verder en dat is juist het mooie van deze verzen. Vergeet religieuze correctheid, zoek God in alle omstandigheden en vertel Hem eerlijk als je Hem mist.

 

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.