Wees mij genadig

Psalm 9

14 Wees mij genadig, HEERE,
zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten,
U Die mij opheft uit de poorten van de dood.
15 Dan zal ik al Uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion,
mij verheugen in Uw heil.
(Psalm 9:14-15)

Wanneer is het de laatste keer dat wij dit gebeden hebben: ‘Heere, wees mij genadig.’ Het lijkt misschien een overbodig gebed door het kruis van Jezus. Want door het kruis van Jezus hebben we de genade ontvangen en hoeven we onszelf niet meer schuldig te voelen. We zijn vergeven van onze zonden door het bloed van Jezus en natuurlijk zijn we Hem daar heel dankbaar voor.

En toch werkt het net even iets anders, want we kunnen wel een cadeau ontvangen, maar dan moeten we het wel uitpakken. Veel mensen zien de genade van God als iets statisch, alsof God wegkijkt en onze zonden niet meer ziet. En daardoor mogen we toch naar de hemel gaan en krijgen we niet de gepaste straf voor onze zonden, de hel.

Een voorbeeld, een kind is eigenwijs bezig en door die eigenwijsheid maakt het kind allemaal fouten. Er gaan dingen kapot en toch wil diegene niet dat papa helpt. Het gaat een tijdje door totdat het kind inziet dat het echt niet langer gaat. Het kind gaat naar papa en erkend dat het hulp nodig heeft van papa. En dat is nu precies het gebed van David hier, de roep om Gods genade in zijn leven.

God zie alstublieft niet de zonden die ik heb gedaan, de vele fouten die ik heb begaan, kom mij te hulp. Dat is de roep om genade en die hebben we vandaag de dag nog steeds nodig. Veel mensen hebben het cadeau van Gods genade niet uitgepakt, ze bewaren het voor het moment dat ze aan de hemelpoort staan. Maar God wil dat deze psalm vandaag nog werkelijkheid wordt in ons leven, dat we het kruis omarmen voor vandaag.

Want deze roep om genade is niet slechts het verlangen naar vergeving, het is het verlangen naar Gods hulp in ons leven. Dat Hij betrokken is bij wat wij doen en dat Hij door het kruis Zijn genade laat zien in ons leven, NU. God zie niet aan wat ik fout heb gedaan, ik bidt voor Uw genade in mijn leven, dat ik elke dag met U mag wandelen.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.