Zingen voor God

Psalm 9

12 Zing psalmen voor de HEERE, Die te Sion woont,
verkondig onder de volken Zijn daden.
13 Want Hij eist vergelding voor vergoten bloed, Hij denkt daaraan,
Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet.
(Psalm 9:12-13)

Hebben wij onszelf weleens afgevraagd waarom we eigenlijk psalmen of andere liederen zingen tijdens een kerkdienst? Het zou jammer zijn als het een traditie is geworden, een ritueel waar we eigenlijk niets meer van snappen. Het zou ook jammer zijn als het alleen nog maar een emotionele ervaring is, we doen het voor het goede gevoel dat we er bij krijgen. Want in dat geval maken we ons drukker over de stijl van zingen dan dat we gaan nadenken over de reden voor het zingen.

Het zingen hoort niet bij een liturgie, het zingen van psalmen en geestelijke liederen is een geestelijk werk. David roept ons op om te zingen voor de Heere. We komen samen om woorden op een melodieuze wijze als een offerande voor Gods troon te brengen. Want Hij is het waard dat we Hem toezingen, Hij is het waard dat we Hem eer geven met onze mond.

Waarom mag de wereld de zonden verheerlijken met hun liederen? Waarom hebben zelfs veel christenen er plezier in om die liederen mee te zingen? Maar als we psalmen gaan zingen dan wordt het opeens een last, dan moet dat opeens gebeuren in een veilige omgeving als een kerkdienst. David heeft het hier over het bezingen van Gods grote daden, niet in een veilige omgeving, maar onder de volken.

De wereld moet weten Wie God is en wat Hij doet. Het is geen liturgie, het is het offeren van aanbidding tot de troon van Hem die alles in handen heeft. Het is het aanbidden van de Schepper van hemel en aarde die Zijn troon in ons leven wil hebben. Hij wil van ons hart een Sion maken waar Hij kan wonen. Hij wil van ons leven een licht in de wereld maken waarin men kan zien dat Jezus in ons is.

Denk aan het gesprek dat Jezus had met de Samaritaanse vrouw. Er komt een tijd dat men niet meer hoeft te aanbidden in Jeruzalem(Sion), want het is een geestelijke taak geworden. God is geest en wij aanbidden Hem in geest en waarheid. En het zingen van psalmen is dan een geestelijk werk waarin we in de geestelijke wereld Zijn eer en majesteit verkondigen samen met de engelen. Dat is nog eens psalmen zingen, dat overstijgt elke stijl van zingen. Dat kan op elke manier, als het maar voor Gods troon komt. En dat is waar wij ons druk over moeten maken. Is onze aanbidding een offerande die Gods heerlijkheid verheerlijkt.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.