Wie een kuil graaft…

Psalm 9

16 De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten;
hun voet raakte gevangen in het net dat zij heimelijk spanden.
17 De HEERE is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan.
De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. Higgajon, Sela
(Psalm 9:16-17)

Als we vandaag de dag om ons heen kijken dan lijkt er niet veel meer te getuigen van een rechtvaardige God. De arrogante mens lijkt aan de winnende hand te zijn. We zien nauwelijks dat de goddelozen verstrikt raken, we zien eerder dat ze alleen maar succes hebben. In ieder geval meer dan de mensen die God trouw willen dienen.

Geloven wij dan nog in het spreekwoord dat de mensen die een kuil graven voor een ander er zelf invallen? Het lijkt gewoon onzin te zijn en misschien zelfs onzinnig om in te geloven. We houden ons bij het evangelie, het kruis en de opstanding van Jezus en dat is voor ons genoeg geloof. Laat God maar doen wat Hij wil doen en als Hij mensen verstrikt in het werk van hun eigen handen dan is dat zo.

En toch is het belangrijk dat wij dit geloof hebben. Natuurlijk hoeven we niet te verlangen naar de verstrikking van andere mensen, zeker niet als het gevoed is door haat. Maar dit geloof is wel belangrijk voor ons eigen leven. Want als de eerste alinea van deze overdenking tot de verbeelding sprak dan ligt er een gevaar op de loer voor ons persoonlijke geloof.

Want als wij het onszelf gaan afvragen waarom de onrechtvaardige zoveel succes heeft en wij niet, dan staat de deur op een kier om het werk van de onrechtvaardige te kopiëren. Als wij niet geloven dat God werkelijk handelt zoals hier beschreven in deze verzen dan is de kans groot dat wij hetzelfde gaan handelen als de goddelozen. God lijkt het toch niet te zien.

Als wij werkelijk op God vertrouwen houden wij vast aan dit principe, ook al lijkt de realiteit verre van dit principe. Ook al lijkt de wereld al het succes te hebben, wij moeten juist in die tijd het geloof hebben dat God rechtvaardig is en zal horen naar het gebed van hen die Hem liefhebben. Kijk niet naar de wereld, wordt niet jaloers op wat zij allemaal lijken te bereiken. Kijk naar God en geloof dat Hij rechtvaardig is en jou zal zegenen vanuit Zijn rijkdom en heerlijkheid. Daarom moeten we geloven de woorden van deze psalm.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.