Valse leraren

2 Petrus 2

1 Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. 2 En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. 3 En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. (2 Petrus 2:1-3)

Dit zien we inderdaad ook in het oude testamenten, profeten die niet de woorden van God preekten maar de mensen naar de mond praatte. Ze waren niet bezig met het dienen van God, maar hadden andere motieven. Geleidt door hebzucht probeerden ze mensen van de waarheid af te houden. Maar Petrus is heel duidelijk dat zal niet ongestraft blijven.

Als onderwijzer van het christelijk geloof moeten we heel bewust zijn van onze motivatie. Het is niet erg om onszelf elke keer weer de vraag te stellen waarom we doen wat we doen. Zo makkelijk sluimert er een motivatie in ons hart die niet langer te maken heeft met het verlangen naar de waarheid voor de mensen die we onderwijzen.

Een andere teken aan de wand is wanneer we de nadruk gaan leggen op 1 bepaald onderdeel van het evangelie. We beginnen dan met het overtuigen van mensen van een specifieke openbaring die vrij uniek is en vaak uit de context van het hele evangelie is gehaald. In gespreken die we dan hebben komt het altijd weer aan op dit ene voor de spreker essentiële punt.

We kunnen hier niet lichtvaardig over doen alsof het nu eenmaal normaal is in de kerk. Petrus is er heel duidelijk over, het is een weg die naar verderf leidt, voor de mensen die spreken, maar ook voor de mensen die er gehoor aan geven. Men verloochent Jezus, Hij is niet langer meer de bron voor de waarheid, ze gebruiken Zijn naam maar volgen Hem niet.

Nu is het niet onze verantwoording om de kerk hiervan te reinigen. Wij hebben maar 1 verantwoordelijkheid en dat is onze eigen motivatie altijd puur te houden. Er moet maar 1 reden zijn waarom wij Jezus volgen, omdat wij Hem lief hebben boven alles. Elke andere reden vernietigd onze getuigenis en zal mensen afleiden de waarheid in Hem. Wat is jouw verlangen?

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.