Lamp voor onze voeten

2 Petrus 1

19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petrus 1:19-21)

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De meeste van ons kennen dit lied nog van de zondagsschool. Het gaat erom dat in de duisternis van deze wereld, God’s woord als een licht schijnt in ons leven zodat wij weten hoe we moeten wandelen.

Sommige christenen hebben elke vorm van profetie vandaag de dag uitgebannen. We hebben de bijbel en dat is genoeg. En hoe mooi en vroom dit ook klinkt in werkelijkheid snoeren we daarmee God de mond. Sterker nog we gaan tegen het verlangen van God in, het is nog steeds Zijn verlangen om vandaag de dag te spreken, te profeteren in ons leven. Het is ook niet voor niets dat God de gave van profetie heeft gegeven aan de kerk.

Want zelfs de woorden van de bijbel alleen zijn niet genoeg, we hebben de Heilige Geest nodig om te begrijpen wat God ons wil vertellen. En dat is het punt van profetie, God spreekt een geestelijke boodschap die alleen geestelijk te verstaan is. En dat gold voor Abraham, voor Mozes, voor David, voor de religieuze leiders in de tijd van Jezus en voor ons vandaag de dag. Want alleen de geestelijke openbaring van God is werkelijk een lamp voor onze voeten.

God wil vandaag ook in jouw leven spreektijd hebben, Hij wil ook Zijn verlangen aan jou openbaren. Niet omdat de bijbel niet genoeg is, maar omdat Hij er naar verlangt. Als je 25 jaar getrouwd bent dan zijn de oude liefdesbrieven niet de enige manier waarop men blijft communiceren, zo ook verlangt God naar een relatie waarin Hij vandaag de dag ook in ons leven kan spreken.

En dat gebeurt door de Heilige Geest in ons leven en in het leven van andere mensen. Profetieën waarin God duidelijk maakt wat Zijn verlangen is voor ons leven en de kerk. De bijbel is een gevaarlijk boek als we de Heilige Geest niet hebben. We kunnen het van alles laten zeggen, maar uiteindelijk is er maar 1 waarheid in God. En dat is de lamp die wij in deze diepe duisternis nodig hebben.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.