Profetisch Woord

2 Petrus 1

19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 20 Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; 21 want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petrus 1:19-21)

We zullen het er allemaal over eens zijn dat als God spreekt het belangrijk is. Maar de vraag is of we dat ook in de praktijk brengen? We kunnen wel met onze mond getuigen dat de woorden van God zo belangrijk zijn maar als we er praktisch geen gehoor aan geven dan doet het ons in werkelijkheid helemaal niets. De woorden van God moet ons in ons hart raken en daar moeten wij uit leven.

Nu is er een probleem onder christenen en dat kunnen we zien in al die denominaties die er zijn. De interpretatie van de bijbel laat nogal te wensen over. Er is geen eenheid onder christenen over wat we denken dat de waarheid is. En daardoor is eigenlijk de gedachte ontstaan dat er onzekerheid is over wat nu werkelijk de waarheid is. Stilletjes hebben we geaccepteerd dat we allemaal onze eigen waarheid mogen hebben.

Maar de hele betekenis van de waarheid is dat er maar 1 waarheid kan zijn. Er zijn vele leugens die allemaal weer wat anders vertellen, maar er is altijd maar 1 waarheid en dat is wat God werkelijk tot ons spreken. En dat is waar Petrus het hier over heeft. We moeten niet aan de haal gaan met de boodschap die God ons wil geven. We kunnen er geen eigen interpretatie aan geven.

En de enige manier om te achterhalen wat God werkelijk wil vertellen is door de Geest die in God is. Het waren niet de woorden van mensen die met veel bombarie profetieen de wereld in brachten, het was God die door deze heilige mensen sprak. En alleen als we oprecht luisteren naar de Heilige Geest zullen we de waarheid kennen, Hij is de Geest van waarheid.

En dat vraagt van ons een nederige houding waarin we onze afhankelijkheid tonen van de Heilige Geest. Dat vraagt van ons dat we durven te twijfelen (niet aan God maar aan onze interpretatie van de bijbel) en daarmee ons hart open zetten voor de Heilige Geest om de waarheid te openbaren. De bijbel is een geestelijk boek met een geestelijke boodschap. En alleen in de Heilige Geest zullen we Gods hart kunnen begrijpen.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.