Geen verzinsels

2 Petrus 1

16 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. 18 En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. (2 Petrus 1:16-18)

Er komt een moment in ons leven dat we weten dat we geen verzinsels volgen. Wat mensen ons ook vertellen, hoezeer ze ons er ook van willen overtuigen dat het slechts verzonnen verhaaltjes zijn, we kunnen niet meer terug omdat we getuigen zijn geworden. Hoe kunnen we ontkennen wat we in God hebben ervaren, Hij heeft ons kracht gegeven, Hij heeft Zichzelf aan ons geopenbaard.

Misschien voel je weerstand tegen deze boodschap, misschien vind je dat Petrus makkelijk praten heeft, hij was daar op die berg, hij was echt een getuigen. Wij hebben hier helemaal niets, wij hebben geen stem uit de hemel die ons wat vertelt.

Laten we eens een stap terug nemen, waar in de bijbel staat dat God vandaag de dag niet wil spreken? Hier in India hoorde ik een getuigenis van een man die zomaar een bijbel in handen kreeg en begon te lezen. Hij was geen christen, hij wist niet wie Jezus was, maar door de Heilige Geest begonnen de woorden van de bijbel in hem te groeien. Hij ervoer hoe dichtbij God kwam en wie Hij was.

God wil vandaag spreken in de kracht van de Heilige Geest. Soms door andere mensen, soms door de bijbel, maar het zijn altijd geestelijke woorden. Woorden die ons hart doorboren, woorden die niet logisch zijn, maar van God komen. Soms horen we zelfs letterlijk zijn stem.

En dan kunnen we met Petrus zeggen dat we geen verzinsels geloven, maar dat we het hebben ervaren, Hij spreekt. We kunnen niet meer terug, zoals jij niet kunt ontkennen dat je een vader en een moeder hebt, zo is het voor ons onmogelijk om onze hemelse Vader te ontkennen. Alles wat Hij heeft gedaan in ons leven staat als een huis.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.