Aan het werk

2 Petrus 1

10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. 11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. (2 Petrus 1:10-11)

Wij zijn geroepen, we zijn gekozen voor een hoger doel in dit leven. En dat is het werk van God, Zijn genade en verlangen naar ons. Maar het probleem met de uitverkiezing bestaat niet, er zijn namelijk meerdere partijen betrokken en elke partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Er is namelijk werk dat God niet kan doen in ons omdat wij nog steeds een eigen keuze hebben.

Gods verantwoordelijkheid is de genade en de kracht, het hele verlossingspakket. Hij heeft alles gedaan om ons te bevrijden en te verlossen van de leugen en de zonden. Zijn roep, Zijn uitverkiezing is volbracht en nu is het onze verantwoordelijkheid. En daarom kan Petrus zonder blikken of blozen ons oproepen om keihard te werken.

Dit is geen werk om onze zaligmaking te verdienen, dit is het werk om de zaligmaking vast te houden in ons leven. Het cadeau dat God in Zijn genade aan ons heeft gegeven moeten we niet uit onze handen laten glippen, maar omarmen om zo te blijven groeien in de kracht van God. We kunnen er niet om heen er bestaat niet zoiets als een makkelijk evangelie waar we zo door het leven kunnen cruisen, het vraagt alles van ons.

Waarom willen we dit gedeelte van het evangelie zo graag ontkrachten, waarom willen deze woorden van Petrus niet toepassen op ons leven? Zijn we religieus lui geworden? Hebben we een evangelie aangenomen dat ons een ticket voor de hemel heeft gegeven zonder enige inspanning van onze kant? Het bestaat niet, het is simpelweg niet het evangelie dat beschreven is in de bijbel.

Doe er alles aan, ga aan het werk met je geloof. Want hoe meer wij verlangen, hoe meer God ons zal vervullen met Zijn heiligheid en heerlijkheid. Hoe meer we komen in de aanwezigheid van God, het eeuwige koninkrijk. We moeten als christenen opstaan en aan het werk gaan, we hebben de genade van God ontvangen om er wat mee te doen.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.