Dagelijkse kost

2 Petrus 1

12 Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent. (2 Petrus 1:12)

Het evangelie is geen droge informatie dat we op een gegeven moment in onze broekzak kunnen stoppen omdat we het al genoeg gehoord hebben. Het evangelie is constant onder vuur, constant wordt het aangevallen om er maar wat aan af te doen. Want het evangelie is de broncode voor ons leven, het is bepalend voor hoe wij wandelen. En iemand die volledig in het reine evangelie wandelt, wandelt in volledige godsvrucht.

En daarom wil Petrus het toch blijven herhalen, hij wil het niet nalaten om ons aan deze boodschap te blijven herinneren. Ook al weet men het, ook al is de waarheid in ons en sterkt het ons in ons geloof, Petrus wil het blijven herhalen. De boodschap is te heerlijk en te mooi om ook maar even weg te stoppen, we moeten dit altijd voor ogen houden.

Zeker als we de voorgaande verzen hebben gelezen begrijpen we dat het evangelie een blijvend werk is in ons leven. We moeten constant blijven groeien in de Godsvrucht door de goddelijke kracht die wij hebben ontvangen. Als we daar ook maar even van afwijken dan vergooien we een gedeelte van ons leven. Dan zijn we zogezegd tijdelijk gehandicapt.

Dit evangelie moet niet stoppen in jouw leven, we kunnen er geen vakantie van nemen. Zoals een huisdier elke dag gevoed moet worden zo moeten wij ons geestelijk leven blijven voeden met de waarheid. Ook al kennen we het door en door, de waarheid moet als zuurstof ons leven kracht blijven geven.

Raak niet geïrriteerd door het evangelie dat altijd maar onze fouten aanwijst, maar verblijdt jezelf in het evangelie. Vertel jezelf dat er geen mooiere boodschap is dan de bevrijdende boodschap die ons kracht geeft om in de volheid van Jezus te wandelen. Hij is waardig alle lof en eer, Hij is waardig de kracht om elke dag weer opnieuw te beginnen.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.