Gehandicapte christenen

2 Petrus 1

8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft. 9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. (2 Petrus 1:8-9)

Petrus heeft het gehad over de geestelijke kwaliteiten die we aan ons leven moeten toevoegen. We moeten blijven groeien in deugd, in liefde, in goede werken, enz. En nu laat Petrus ons weten dat als er geen geestelijke groei in ons leven aanwezig is we doelloze christenen zijn.

Veel christenen hebben maar 1 doel in hun christelijk leven en dat is de hemel bereiken. Er zijn veel verschillende overtuigingen in verschillende denominaties over hoe we dat kunnen bereiken, maar is dat wel de kern van het evangelie? Want Petrus heeft het hier over de kracht van het evangelie die ons leven moet veranderen.

En dat is een blijvend proces waar we aan moeten werken. Ons leven is niet alleen een natuurlijke weg van vallen en opstaan het is een geestelijke toch waarin we blijven groeien in de vruchten van God. De Godsvrucht moet naar mate we langer christen meer en meer groeien in ons leven.

Petrus gaat zelfs zo ver dat hij ons gehandicapt noemt als dat niet de praktijk is in ons leven. We zijn blind en kortzichtig omdat we onszelf niet reinigen van het oude leven. En dat is nu precies het doel van het evangelie in ons leven hier op aarde, niet pas als we in de hemel terecht komen.

We kunnen zoveel van de bijbel weten, we kunnen zo sterk overtuigd zijn van ons gelijk, maar Petrus heeft maar 1 doel met het evangelie, Godsvrucht. De vruchten van Gods kracht moet in ons leven meer en meer naar buiten zichtbaar zijn. En als dat niet zo is moet we echt iets veranderen aan ons christelijk leven, want het is Gods verlangen voor ons leven dat we Zijn liefde en deugd laten zien aan de wereld.

 

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.