Stuurbekrachtiging

2 Petrus 1

5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, 6 aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, 7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. (2 Petrus 1:5-7)

Doen deze woorden iets met jou? Willen we er snel over heen lezen omdat het teveel klinkt als een wet waar we ons aan moeten houden of zitten we vroom ja te knikken omdat dit toch wel de bijbel is, maar verder doet het helemaal niets met ons?

Als we nu eens gewoon lezen wat er staat dan zou dat ons geloof veel sterker maken. Al die excuses die we elke weer hebben voor een half-christelijk leven moeten we in de prullenbak gooien. Petrus roept ons op om het geloof meer en meer vorm te geven in ons leven. Dus het vertrouwen in Jezus moet praktisch worden door een deugdelijk leven met zelfbeheersing en volharding.

In de voorgaande verzen heeft Petrus het over de goddelijke kracht die ons alles geeft voor een Godsvruchtig leven. En hier wordt er van ons gevraagd dat we ons inzetten voor een Godsvruchtig leven. En voor ons voelt het alsof dit een contrast is. God geeft ons kracht en nu moeten we zelf ook nog inspanning leven.

Maar een computer werkt ook niet zonder dat wij hem daarvoor een opdracht geven. En zo is het ook met de kracht van God. We kunnen een batterij in een auto stoppen, maar het heeft helemaal geen nut als we er niet mee gaan rijden. De kracht van God is er om succes te hebben, maar wel nadat wij er aan beginnen te trekken.

Dit heeft namelijk te maken met onze eigen wil, God zal nooit tegen onze wil ingaan. Alleen als wij laten zien dat de wil er is zullen we vooruitkomen in Zijn kracht. Dus op het moment dat we geloof hebben en daar deugd aan toe willen voegen zullen we de kracht daarvoor ontvangen. Op het moment dat we dieper willen gaan en ons leven vol willen laten zijn van Zijn liefde is Hij er om ons te helpen. Zijn kracht is de stuurbekrachtiging van ons leven op het moment dat we naar Zijn Godsvrucht verlangen.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.