Goddelijke natuur

2 Petrus 1

4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. (2 Petrus 1:4)

Als christen horen we een verlangen te hebben, een verlangen naar de Goddelijke natuur. We moeten zo ziek worden van de zonden in ons leven dat we er naar verlangen dat we verlost worden van die zonden. Jezus is niet gekomen om ons van onze zonden af te wassen, Hij juist gekomen om ons te verlossen van die zonden.

Er moet werkelijk een afkeer in ons hart komen tegen deze zonden. Want dan is er werkelijk een reden om ons te BEKEREN. Want bij bekering gaat het er om dat wij ons leven een draai geven zodat we de juiste kant op wandelen. En daarom heeft Petrus het hier over de grootste en kostbare beloften. Want die beloften gaan namelijk over het wandelen in de Goddelijke natuur.

En zoals zo vaak beschreven in deze overdenkingen horen we niet bij 1 van de wereld religies, wij volgen Jezus de Zoon van God. Want als we Jezus werkelijk volgen dan komen we op een punt dat we begrijpen dat het evangelie aan het werk moet in ons leven. Dat er werkelijk een afkeer groeit in ons hart tegen de zonden, de begeerte van de wereld. En als we op dat punt staan gaan we groeien naar de Goddelijke natuur die de Vader in ons leven wil openbaren.

Maak er alsjeblieft geen spelletje van door deze woorden van Petrus te ontkrachten. Er is geen excuus om niet onderdeel te worden van dit Goddelijke natuur. Jezelf minderwaardig voelen en altijd maar weer de zonden onder je eigen neus wrijven heeft geen zin en is zeker niet het werk van Jezus. Het is de duivel die ons altijd maar weer de put in praat.

Maar het is Gods woord die ons vertelt dat wij bedoeld zijn voor een heerlijk Goddelijk leven. Het is Gods verlangen dat wij de zonden net zoveel haten als Hij dat doet. En als we Jezus leren volgen dan leren we ook te verlangen naar die Goddelijke natuur waarin wij mogen leven. Laat dit verlangen groeien, kijk niet achterom maar richt je op Jezus de auteur van ons geloof.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.