Werkelijke Godsvrucht

2 Petrus 1

3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. (2 Petrus 1:3)

In de eerste twee verzen heeft Petrus duidelijk gemaakt dat het geloof ons gegeven is. Het is Gods genade in ons dat wij hebben ontvangen waardoor wij mogen geloven. En nu gaat Petrus nog verder met de bevestiging van ons geloof. Want Petrus weet dat God ons een kracht heeft gegeven waardoor wij godsvruchtig mogen wandelen.

En nu moeten we achterover slaan van verbazing, want dit is niet normaal, dit is goddelijk. Hij heeft ons Zijn kracht gegeven om te wandelen in Zijn heiligheid. God heeft er werkelijk alles aan gedaan om ons leven goed te maken. Er mag geen reden zijn voor ons om te klagen over in welke moeilijkheden we ons bevinden. De hemelse batterij is altijd vol.

God heeft ons de goddelijke kracht gegeven omdat Hij van ons houdt. God heeft ons geroepen met dit doel, niet om kerkje te spelen, maar om christenen te zijn vol van Zijn heilige kracht en heerlijkheid. En daar begint het probleem voor veel christenen. Want met kerkgang en theologie kunnen we net doen alsof, maar Gods kracht kunnen we niet faken.

Jij hebt Gods kracht in jou, God heeft jou alles geschonken dat je nodig hebt in dit leven. En daar hoeven we niet zuinig in te zijn, we mogen vol geloof en overgave vertrouwen op deze kracht die God ons gegeven heeft om godsvruchtig te wandelen. Ja, je mag het geloven, jouw leven mag vol van Gods vrucht zijn.

Laten we dit geloven, laten we ons vastklampen aan de beloften van God. Dit is geen religie die gelijk is aan welke andere overtuiging dan ook, dit is een geloof in een heerlijke God die vol van verlangen is voor ons leven. Hij hoopt op de verlossing en de godsvrucht in ons leven zodat wij kunnen wandelen voor Zijn eer en heerlijkheid.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.