Bevestiging

1 Petrus 5

12 Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. 13 U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 14 Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen. (1 Petrus 5:12-14)

Soms komt het hard aan in ons leven, soms zijn we onzeker over ons geloof, soms weten we helemaal niets meer. En misschien willen we het dan niet horen, maar juist dat zijn de momenten dat we bemoediging en bevestiging in het geloof nodig hebben. Woorden die even niet worden bepaald door ons gevoel, maar woorden die bevestigen dat we op de juiste weg in het geloof zitten.

Petrus heeft geschreven aan mensen die verdrukt werden, mensen die vervolgd werden voor hun geloof in Jezus. Als we kijken naar het hindoe geloof dan zien we dat de mensen hun goden dienen om welvaart en voorspoed. Als er geen zegen op hun leven ligt dan doen ze toch echt wat verkeerd tegenover de goden. Ze moeten dan beter hun best doen of ze moeten een andere god gaan dienen.

Sommige hindoes die christen willen worden, zijn dus ook op zoek naar een betere god, een god die wel wil doen waar ze naar verlangen. Dat zien we dan ook vaak bij zieke mensen, zij worden christen in de hoop op een genezing. De boodschap die dan ook in dit bijbelboek naar voren komt is niet echt een uitnodigende boodschap voor die mensen.

En hoe zit het met ons, zijn wij bereidt om vast houden aan onze christelijke overtuiging op het moment dat Nederland een moslimland wordt? Zijn wij bereidt om te blijven geloven als we alleen maar rot baantjes krijgen omdat we christen zijn? Want daarom schrijft Petrus deze brief om ons sterk te houden in alle omstandigheden.

Wees sterk, blijf standvastig vasthouden aan je geloof, want het is de waarheid waar je in leeft. Het is geen religie, het is een leven waarin je wandelt met God. En daar moeten we trouw aan blijven, het is de weg die we moeten gaan. En zo moeten we praten tegen mensen die even in een dip zitten, of mensen die om hun geloof vervolgd worden. Je gaat op de goede weg, de smalle poort is echt voor jou DE weg.

This entry was posted in 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.