Schipbreuk

1 Timotheus 1

18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. 19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. (1 Timotheus 1:18-19)

Een van de redenen dat een profetie zo belangrijk is, is omdat het ons elke keer weer kan bemoedigen in de goede strijd. De woorden van God zullen altijd weer terugkomen op het moment dat we het moeilijk hebben, we zullen ons er aan kunnen optrekken. En daarom is het zo belangrijk dat we er voor open staan. Het geeft ons houvast.

Want het is mogelijk dat ons geloof schipbreuk lijdt. Momenten dat we in een storm zitten en even geen enkele houvast lijken te hebben, dat zijn momenten waarin we keuzes moeten maken en soms maken we dan de verkeerde. Het geloof krijgt een deuk of erger nog het verdrinkt.

Dat vele van ons daar niet over mee kunnen praten heeft niet te maken met het grote geloof dat we hebben. Het is gewoon simpel, we laten onze boot aan de kant liggen, we gaan er gewoon niet op uit en er kan ons dan ook niets gebeuren. Tenzij er een storm dicht bij huis op steekt.

Het geloof is niet iets dat we op zak hebben en aan de kade kunnen laten liggen. God wil in ons leven spreken en ons er op uit sturen. Hij wil dat wij in geloof Zijn woorden volgen in ons leven. En dan betekent geloof dat we er aan vasthouden, strijden de goede strijd. En dat is de boodschap die Paulus hier voor Timotheus heeft, blijf sterk, richt op je op de woorden die God in jouw leven spreekt en laat je vooral niet afleiden door de mensen om je heen.

Dit leven is weggelegd voor iedereen. Zoals in de vorige overdenking al is besproken, Timotheus was geen bijzondere christen. Hij was een volgeling van Jezus en Jezus had in zijn leven gesproken en daar mocht hij aan vasthouden. En dat is de boodschap die wij ook in ons leven moeten omarmen, anders is de kans op een schipbreuk erg groot.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.