Op onze plek in de schepping

1 Timotheus 2

9 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, 10 maar met goede werken, wat bij vrouwen past die belijden godvrezend te zijn. 11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. (1 Timotheus 2:9-11)

We leven in een visuele maatschappij, we worden beoordeeld op ons uiterlijk en de daden die we willen laten zien aan de wereld. Daarbij kunnen we denken aan de keuzes die we maken voor een huis of een auto, vaak is de gedachte over wat andere mensen over ons denken bepalend. Zo ook de manier waarop we ons kleden, het moet er goed uitzien en dat zien op de sociale media, het is gebaseerd op hoe wij onszelf willen laten zien aan de mensen om ons heen.

Het is zo oppervlakkig dat er steeds minder diepte zit in een relatie. Meer en meer mensen hebben er niet eens behoefte aan om te trouwen, zo wat losse relaties is genoeg. Mannen kijken niet meer verder dan het uiterlijk of de status van de vrouw. En de vrouw reageert daarop door haar aandacht daarop te richten.

Het klinkt daarom heel bekrompen wat Paulus hier schrijft. Een vrouw die zich kleedt met goede werken, wie kijkt daar nu naar? Ten eerste, God. Hij kijkt naar het hart van mensen, Hij ziet daar de echte schoonheid, zoals Hij de schoonheid van David zag. En mannen die Godvrezend zijn zullen zo ook leren kijken. En daarom zal een vrouw die zichzelf kleedt met goede werken ook die man aantrekken die op God gericht is.

Natuurlijk komt er iemand met de gedachte, waarom moet de vrouw dit doen, wordt ze dan niet beperkt in haar vrijheid? En dat is een bekrompen gedachte, alsof de man alle vrijheid heeft om te doen wat hij wil. En dat is niet zo, want een godvrezende man baseert zijn handelen niet op hoe hij zichzelf kan etaleren, maar op Gods verlangen. Een godvrezende man zoekt niet naar hoe hij zijn lusten kan bevredigen, maar kijkt naar hoe hij een gezin kan opbouwen in de aanwezigheid van God.

En als de man en de vrouw de juiste plek innemen in de schepping van God zal daar een liefdevolle relatie ontstaan. Een man die ‘verliefd’ raakt op de schoonheid van het hart. Een vrouw die bewogen raakt door de bescherming van de man. Dit is niet alleen romantiek, dit is wandelen in de volheid van het plan van God.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.