Drie-eenheid

1 Timotheus 2

4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 5 Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 6 Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. (1 Timotheus 2:4-6)

Voor de mensen die erg op de drie-eenheid gesteld zijn is dit een heel moeilijk vers. Want zoals Paulus hier het evangelie beschrijft staat dat heel ver af van de theologie over de drie-eenheid. Voordat men nu gelijk weg klikt van deze overdenking is het goed om eerst een paar vragen te beantwoorden, want deze overdenking is niet een manier om de drie-eenheid onderuit te halen maar om het in het juiste perspectief te zetten.

Het is duidelijk dat het hele idee van de drie-eenheid niet letterlijk in de bijbel staat, het is een interpretatie van bepaalde verzen. De eerste vraag die we moeten stellen is waarom men de drie-eenheid dan heeft ‘uitgevonden’? Is het werkelijk nodig dat we deze uitvinding gebruiken? Het is namelijk zo dat dit een vraag beantwoord die wordt opgeroepen door de gedachte dat er maar 1 God. En dat lijkt een hele plausibele vraag en daarom moeten we er wel op reageren.

Het uitgangspunt is dan ook dat God 1 is en vanuit dat perspectief is men de bijbel in gedoken en heeft elke vers gebruikt om maar te laten zien dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 1 zijn. De volgende vraag is dan ook, is het mogelijk om te geloven zonder dat we deze theologie moeten aanhangen? En dat is te betwijfelen, zal God van ons eisen op het moment dat we voor Zijn troon staan dat we deze theologie aanhangen?

Als we deze verzen lezen dan wil Paulus met zijn uitspraak over 1 God laten zien dat er maar 1 waarheid is. En hij wil dat iedereen tot die kennis komt, er is voor hem dus geen andere optie. En in dat evangelie is Jezus de Middelaar die tussen die God en ons instaat. Hij is als mens een offer geworden tussen God en ons met onze zonden. Hij is de losprijs voor ons leven. En dat is wel belangrijk, dit is van eeuwig levensbelang.

Maar hoe zit het dan met de drie-eenheid? Heel simpel, het is namelijk van belang dat wij Jezus leren kennen zoals Hij werkelijk is, de Middelaar, de Verlosser. En wij moeten de Heilige Geest leren kennen zoals Hij werkelijk is, degene die met ons mee gaat in dit leven. En we moeten God de Vader leren kennen zoals Hij werkelijk is, onze Vader. En als we zover zijn dan komt er vanzelf een antwoord op het probleem waarop de drie-eenheid een antwoord wil geven.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.