Daily Archives: February 7, 2017

Boek zonder einde

Handelingen 28 28 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren. 29 En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. 30 En … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Boek zonder einde