Vrij wil van de ander

1 Timotheus 2

3 Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, 4 Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. (1 Timotheus 2:3-4)

In de voorgaande verzen ging het over de oproep van Paulus om te bidden en te smeken voor de mensen om ons heen. Altijd in gebed blijven om mensen voor de troon van God te brengen. Dit klinkt misschien raar, want is God niet altijd betrokken bij alle mensen? En in deze verzen beschrijft Paulus zelfs dat God wil dat alle mensen zalig worden, wat is het effect dan van ons gebed? En wat heeft voorbede voor zin?

Het antwoord is vrij simpel, het heeft te maken met onze vrije wil. God zal nooit zijn wil aan ons opdringen, wij moeten een keuze maken. Het is dus onze keuze in gebed om God bij ons leven te betrekken. Zo ook voor de mensen om ons heen, zij hebben een eigen keuze, maar God verlangt er naar dat zij wel tot de kennis van de waarheid komen.

De mensen om ons heen hebben dus een eigen keuze, maar zoals wij andere mensen kunnen beïnvloeden zoals Eva bij Adam heeft gedaan, kunnen we dat ook in de geestelijke wereld. Wij kunnen God om vergeving vragen voor de mensen om ons heen, wij kunnen God vragen om interventie in het leven van onze vrienden. En dat komt omdat wij verbonden zijn met de mensen om ons heen.

Het is de vrije keuze in ons die van invloed kan zijn op de ‘onnozelheid’ van vrienden. Het is natuurlijk een ander verhaal als die vrienden een hele bewuste keuze maken om God buiten te sluiten, dan wordt God meer en meer beperkt in wat Hij kan doen voor hen op antwoord van ons gebed. Maar voordat mensen met deze overdenking aan de haal gaan voor een theologische onderbouwing van hun eigen meningen, het doel van deze overdenking is dat we gaan bidden.

Voorbede voor de mensen om ons heen, God vragen om vergeving, God vragen om bevrijding voor de mensen van wie we houden. Wij hebben die mogelijkheid, laten we de mensen om ons heen werkelijk lief hebben. God is God en Hij zal antwoorden op onze gebeden, Hij zal onze vrij wil beantwoorden in het leven van de mensen om ons heen.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.