Gevecht tegen de leugen

Handelingen 21

26 Toen nam Paulus de mannen mee en de dag daarna reinigde hij zich samen met hen, ging de tempel binnen en maakte bekend wanneer de dagen van de reiniging vervuld zouden zijn, namelijk wanneer voor ieder van hen het offer zou worden gebracht. 27 Toen de zeven dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Asia hem in de tempel en brachten heel de menigte in verwarring. Zij sloegen de handen aan hem 28 en schreeuwden: Mannen van Israël, kom helpen! Dit is de man die overal iedereen onderwijs geeft dat indruist tegen het volk, tegen de wet en tegen deze plaats. Bovendien heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. 29 Want zij hadden eerder al de Efeziër Trofimus met hem in de stad gezien, van wie zij dachten dat Paulus hem de tempel binnengebracht had.  (Handelingen 21:26-29)

Wat satan al vanaf het moment met Eva aan het doen is, is liegen. Sommige leugens zijn heel duidelijk, andere leugens zijn meer inventief en ga zo maar door. Er zijn vele vormen van leugens, maar er is altijd maar 1 waarheid. En die leugens beperken zich echt niet tot het persoonlijke niveau, wat we hier zien is een leugen die hele groepen heeft bereikt.

De joden uit Asia waren niet blij met Paulus, ze zagen dat vele andere joden geraakt werden door het evangelie en daar wilden ze wat aan doen. Ze komen met een leugen waardoor een jood zich voelt aangevallen, want dat is wat een leugen eigenlijk wil doen afleiden van de waarheid.

Op het moment dat de leugen gesproken wordt is het niet zozeer dat het gekwalificeerd kan worden als een gelijkwaardige opponent tegenover de waarheid. Het enige wat het kan doen is de aandacht weg trekken van de waarheid. En dat is precies wat het hier doet, mensen willen niet eens meer nuchter nadenken over de waarheid maar raken van streek over een leugen.

Er is geen andere tactiek van de duivel, dit is de enige tactiek die hij heeft. En dat is waar hij hard voor aan het werk is in deze wereld. Op persoonlijk niveau door bijvoorbeeld depressie, op het relationele niveau door partners tegen elkaar op te zetten en zeker op wereldwijd niveau waardoor morele standaards nu opeens niks waard lijken.

En dit moeten wij altijd voor ogen houden. De leugens willen ons afleiden van de echte waarheid. Elke keer weer sluipt er een nieuwe theorie in de wereldwijde kerk en veel mensen vechten zelfs met elkaar terwijl ze alle twee de leugen aanhangen. Alleen als we luisteren naar de Heilige Geest mogen we weten dat Hij de waarheid tot ons spreekt. En we hebben nooit de hele waarheid, maar zolang we blijven luisteren hebben we de waarheid die we nodig hebben.

This entry was posted in 44 Handelingen, Bible. Bookmark the permalink.