Er vol voor gaan

Handelingen 3

23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 24 En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. 25 U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw Nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 26 God, Die Zijn Kind Jezus heeft doen opstaan, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. (Handelingen 3:23-26)

Vers 23 is een waarschuwing om vooral te luisteren. Het is bedoelt om die mensen aan het denken te zetten die het eigenlijk allemaal niet zo serieus nemen. Want het niet serieus nemen heeft ook consequenties. Struisvogel politiek helpt niet, want uiteindelijk zal God verantwoording vragen van iedereen.

Jullie zijn de kinderen van Abraham, dit is wat God heeft gesproken door jullie voorvaders de profeten. Jullie zijn onderdeel van dit verhaal, ze moeten niet van een afstand toekijken wat er gebeurt, ze moeten juist weten dat zij de eersten mogen zijn die de vruchten mogen plukken van dit nieuwe werk van de Vader.

Het is een heel verschil om christen te zijn door onze geboorte en een beetje van de zijlijn betrokken te zijn bij een gemeente of dat we helemaal kopje ondergaan in onze liefde voor de Vader. De eerste optie is geen optie, het klopt gewoon niet. Jezus heeft het in het Bijbelboek Openbaring over lauw zijn en dat Hij diegene zal uitspugen.

Weet dat je geroepen bent door de Vader om onderdeel te zijn van Zijn plan. Weet dat het werk van Jezus ook voor jou is. Weet dat Hij klaar staat om jou te omarmen en welkom te heten in Zijn koninkrijk. Petrus roept de joden op om het serieus te nemen en het hele plan te accepteren voor hun leven. En zo moeten wij ook weten dat we geroepen zijn om helemaal onderdeel te zijn van het plan van God.

En dat plan is om ons te bevrijden van de zonden. Vers 26 laat ons weten dat Jezus is opgestaan zodat wij niet langer staan in onze slechte daden. Laten we deze boodschap oppakken en ons leven er mee vullen. Laten we luisteren naar de woorden van Jezus en weten dat dit ons hele leven zal beïnvloeden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.