Daily Archives: March 28, 2016

Baby’s

Handelingen 4 1 En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, 2 geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Baby’s