Baby’s

Handelingen 4

1 En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, 2 geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. 3 En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. 4 En velen van hen die het Woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer vijfduizend. (Handelingen 4:1-4)

Het gaat te ver, de mensen beginnen werkelijk te geloven dat Petrus en Johannes de waarheid spreken. De religieuze leiders vinden het tijd om in te grijpen. Zij zijn er nog steeds van overtuigd dat ze de juiste keuze hebben gemaakt door Jezus aan het kruis te laten hangen, daarom moeten de mensen niets meer te horen krijgen over deze Jezus.

Als leiders kunnen we dit misschien wel begrijpen, we willen niet zien dat gelovigen uit onze gemeente vertrekken omdat er andere mensen zijn die hen een ander soort evangelie lijken te vertellen. De vraag is dan welke motivatie wij hebben. Want gaat het om onze gemeente en onze gelovigen, of gaat het om schapen van Jezus die echt de weg kwijt raken. En dat is een wezenlijk verschil en daar moeten wij ons hart op controleren.

Deze religieuze leiders pakken het rigoureus aan, ze proberen de bron van deze herrie te stoppen. En dat is het probleem. Want wij doen vaak hetzelfde, we kraken andere gemeenten of andere personen die anders denken af. We proberen hen in een kwaad daglicht te zetten zodat anderen hen niet zullen volgen.

En de reden dat dit een probleem is, is omdat we dan eigenlijk niet de kern van het probleem aanpakken. Want ons doel is niet om kasplantjes te kweken in de gemeente, ons doel is om mensen zo dicht bij God te brengen dat ze ons niet meer nodig hebben. Discipelen maken die sterk genoeg in hun schoenen staan om de juiste afwegingen te maken in afhankelijkheid van God.

Wat de religieuze leiders hier doen is het volk behandelen als kleine baby’s. En dat is de kern van het probleem. Kleine baby’s die beschermt moeten worden tegen deze grote boze wereld. En dat is precies wat ze al die tijd hebben gedaan, ze hebben geen discipelen gemaakt die een eigen geloof hebben. Mensen moesten als zombies hen volgen.

Het doel van de kerk is het maken van volwassen christenen. Christenen die zelf in afhankelijkheid van de Vader kunnen wandelen. Christenen die heel goed weten welke weg God voor hen heeft.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.