Diamant

Handelingen 3

21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. (Handelingen 3:21-23)

Er zitten vele kanten aan een diamant, zo is het ook bij God. Soms ervaren we de diepe liefde die God voor ons heeft, soms de liefdevolle correctie en zo kunnen we doorgaan. Het probleem is dat we God graag simpeler willen maken. We willen God in een paar woorden of zinnen kunnen beschrijven, terwijl we God eigenlijk niet eens door kennis kunnen leren kennen, maar alleen door ervaring in een relatie met Hem.

Vers 23 klinkt erg hard in de oren van de wereld. Vaak horen we een verstoorde beschrijving over God van iemand die streng christelijk is opgevoed maar heeft gebroken met het geloof. Het beeld van een strenge God die mensen naar de hel stuurt omdat ze niet geloven in Jezus. En wij proberen deze uitspraken te ontdoen aan kracht door juist de liefde van God te laten zien.

Veel gematigde gemeenten gaan zelfs zover dat ze de hel als een fabeltje prediken, het wordt gezien als iets om ons bang te maken. Maar ze willen niet dat mensen God zo gaan zien en proberen deze teksten te ontdoen van kracht.

Als we stukjes papier gaan plakken op een diamant dan wordt het alleen maar lelijker. Ons doel moet niet zien om alleen de kanten van God te laten zien die interessant zijn voor de wereld. De wereld moet alle kanten van God leren kennen om te kunnen begrijpen wat Petrus hier bedoelt. Zolang we ons kapot staren op een gedeelte van God dat alleen maar interessant is voor ons dan zien we niet hoe groot God is. Als we onszelf alleen maar kapot staren op een kant die onaantrekkelijk is, zien we ook niet hoe groot God is.

We moeten naar alles kijken, we moeten God leren kennen zoals Hij werkelijk is. En daar valt ook deze boodschap onder, de boodschap dat als we niet het pad nemen die God ons aanwijst, we alleen maar verder van God vandaan zullen raken. En dat zullen we alleen echt begrijpen als we God persoonlijk leren kennen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.