Daily Archives: March 29, 2016

Mooi moment

Handelingen 4 5 En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, 6 ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. 7 En toen zij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Mooi moment