Vooruit kijken

Handelingen 3

17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. 19 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, 20 en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. (Handelingen 3:17-21)

Het is voorbij, laten we er niet meer over praten alsof het een probleem is. Het is namelijk ook een oplossing. God heeft het voorzegd, de Christus zou lijden, de verlosser zou niet ontvangen worden als een koning, maar zou veracht worden. En daar moesten ze zich bij neerleggen, het moest niet langer tussen hen en de verlossing instaan.

Want op het moment dat ze het zullen accepteren zal de verlossing komen. God zal hen vergeven, de zonden zullen worden uitgewist en er zal een tijd van verkwikking komen. Ze zullen in het reine staan met de Vader, er zal niets meer tussen hen en God in staan. Er zal vrede zijn tussen God en hen die Jezus accepteren.

Petrus wil nu verder, hij wil niet blijven hangen bij een confrontatie met het oude systeem. Het is gebeurd, maar laten we nu op Gods plan gericht blijven. Want het stopt hier niet, Jezus is nu opgenomen in de hemel, Zijn verantwoordelijkheid ligt nu daar, tot het moment komt dat de Vader Hem terugstuurt.

En dat is gericht zijn op de toekomst. Wij leggen zo vaak de nadruk op hoe zondig wij zijn, maar we kunnen niet blijven hangen in de gedachte dat wij Jezus altijd teleurstellen. Dat is niet het doel van de het werk van Jezus. Het doel is dat wij toekomst hebben, dat ons leven verkwikt wordt, dat wij zien dat de Vader nog niet klaar is met Zijn plan.

Jezus komt terug om alle dingen te herstellen en daar moeten wij op gericht zijn. De toekomst die God voor ogen heeft, de toekomst waar wij onderdeel van mogen zijn. Dat is het werk van Jezus, dat is het doel. De tijd is voorbij om achteruit te kijken, Jezus is ook vandaag aan het werk voor een toekomst zoals de Vader die beloofd heeft.

This entry was posted in 44 Handelingen, Bible. Bookmark the permalink.