Al is de leugen nog zo snel…

Handelingen 3

14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, 15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. 16 En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. (Handelingen 3:14-16)

Soms maken we van die hele domme fouten, dat we achteraf onszelf niet kunnen voorstellen dat we zo stom hebben kunnen zijn. Dat is waar Petrus de mensen op wil wijzen. Er is een hele stomme fout gemaakt, de verlosser die de Vader heeft gezonden hebben ze afgewezen, de enige redding voor Israël hebben ze niet geaccepteerd. Het is nog sterker, ze hebben een moordenaar verkozen boven Gods genadegave.

Maar ook hiervoor is Jezus aan het kruis gehangen en Jezus gaat gewoon door met Zijn werk. En daar wil Petrus van getuigen. Petrus wil niet dat ze naar hem kijken, ze moeten weten dat dit het werk van Jezus is. Het is Jezus die deze man sterk heeft gemaakt door het geloof in Zijn Naam. Jezus is niet van de aardbodem verdwenen, Hij is in en door Petrus en Johannes aan het werk.

Het is misschien een verrassing voor de mensen. Ze waren Jezus al een beetje vergeten, alle ophef over deze bijzondere man was gaan liggen. Maar nu zijn Zijn volgelingen op dezelfde toer bezig en is er opnieuw een openbaring van wonderen. En weer draait het om Jezus.

Als God aan het werk is dan kan niemand Hem stoppen. Ook al zijn wij nog zo tegendraads in onze overtuiging, God gaat door. En dat is de boodschap die de Heilige Geest door Petrus en Johannes aan het volk wil geven. De waarheid blijft altijd staan.

Laten wij ook voorzichtig zijn en niet stomme fouten maken. Fouten waarin wij helemaal vastzitten in een bepaalde overtuiging die in werkelijkheid niet die van God is. Elke keer mogen wij ‘twijfelen’ aan onze overtuiging en de Heilige Geest vragen om ons te leiden in de waarheid. Deze twijfel is in werkelijkheid geloof, want op het moment dat wij twijfelen aan dogma’s en verlangen van God om in de waarheid te wandelen hebben we echt geloof. Want dan zijn we er van overtuigd dat God werkelijk Zijn waarheid ook aan ons wil openbaren.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.