De elektriciteit van Gods liefde

Handelingen 3

6 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! 7 En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. 8 En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. 9 En al het volk zag hem lopen en God loven. (Handelingen 3:6-9)

Wat een heerlijke God hebben wij, laat dit niet als een leuk wonder aan ons voorbij gaan. Als we heel goed kijken dan zien we de elektriciteit van Gods liefde door die voeten en enkels stromen. Dit doet God niet om te laten zien hoe machtig Hij is, Hij weet dat Hij onze schepper is, Hij kan dit gewoon en Hij wil het doen omdat Hij zo graag Zijn kracht, het levende water wil laten vloeien door het leven van mensen.

Wij zijn eigenlijk rare mensen, wij denken dat God iets doet omdat Hij wil laten zien wat Hij allemaal kan. Maar misschien is God gewoon God en doet Hij wat Hij doet omdat Hij dat is. Wij laten de duivel zoveel rare ideeën in onze religie brengen dat we niet simpel meer naar Gods liefde kunnen kijken.

Petrus en Johannes waren vol van Gods liefde, zij waren vervuld met de Heilige Geest omdat God dat wilde. God wil geopenbaard worden, maar niet zodat wij wel vol verbazing Hem aankijken: ‘oh wat een goede God hebben wij.’ God wil geopenbaard worden zodat wij die liefde leren kennen en dat die liefde door ons heen mag stromen.

Jezus gaf de opdracht aan Zijn discipelen niet omdat het een slecht evangelie is, maar omdat het een goede boodschap is die mensen moeten weten. Zij moeten weten dat er een God is die vol van liefde naar ons uitkijkt. Er is een God die staat te trappelen om met Zijn kracht in ons leven te komen en ons te bevrijden, te verlossen en ons vol van vrede zijn liefde wil laten ervaren.

Hij is onze God en daarom stroomt er hier kracht uit Petrus zo in in deze verlamde man en kan deze verlamde man opstaan. Het moment dat dit gebeurd, gaat een vreugde kreet door de hemel. Dit is wat God wil doen. Hij wil niet altijd bezig zijn met de rommel achter onze kont opruimen, Hij wil verder gaan en ons vullen met Zijn Geest van liefde. En dan willen wij niets liever dan Hem prijzen voor Wie Hij is.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.