Reden genoeg

Handelingen 3

8 En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. 9 En al het volk zag hem lopen en God loven. 10 En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. 11 En terwijl de kreupele, die genezen was, Petrus en Johannes vasthield, stroomde al het volk bij hen samen in de zuilengang die de zuilengang van Salomo genoemd wordt, en verbaasde zich. (Handelingen 3:8-11)

Waarom zou die man nu zo raar doen? Waarom loopt hij door de tempel te springen en God te loven? Natuurlijk, hij heeft alle reden om zo uit zijn dak te gaan. Deze man heeft nog nooit kunnen lopen en nu ineens kan hij gaan waar hij wil.

Er zijn mensen die het niet kunnen begrijpen dat we God prijzen en loven. Ze hebben het beeld van een God die daar op een troon zit te wachten totdat wij lofliederen gaan zingen. Ze kunnen het zich niet voorstellen dat God zo in elkaar zit, dat Hij ons geschapen heeft zodat wij daarna lofliederen gaan zingen. Ze hebben geen zin in een eeuwige leven psalmen zingen voor de troon van God.

En ze hebben gelijk, het klopt niet, maar wij zijn degenen die dat beeld hebben geschapen. Wij de kerk hebben van God een passieve God gemaakt die wil dat wij Hem dienen. Maar onze aanbidding moet maar een reden hebben en dat is de reden waarom deze man door de tempel rent en God looft.

We kunnen God loven en we kunnen God LOVEN. God zit niet te wachten op onze aanbidding, Hij wacht op ons geloof zodat Hij Zijn liefde in ons leven kan uitstorten en dan hebben we redenen zat om Hem te loven. En kom nu niet met over-religieuze smoezen dat God al genoeg gedaan heeft. Het is een leugen van satan, want God wil juist in ons leven aan het werk.

Laten we geloven, laten we werkelijk samen met God wandelen. Dan is een aanbiddingsdienst niet langer een shot emotie, maar is het een oprechte dankbaarheid voor Wie God is en wat Hij doet in ons leven. God is goed, ook vandaag. En zo moet de wereld God ook leren kennen en niet de leugen van satan.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.