Liefdegaven

Handelingen 3

2 En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. 3 Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 4 En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! 5 En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. 6 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! (Handelingen 3:2-6)

Deze man zit daar bij de tempelpoort om liefdegaven te ontvangen. Mensen die uit liefde wat geven zodat hij kan blijven leven. Maar wat is nu meer liefde,  het geven van geld of dat wat Petrus geeft?

Dit laatste brengt veel verwarring, want er is natuurlijk helemaal niets slechts aan het geven van geld, tenzij het een vervanging wordt van iets wat wij hebben dat veel meer waarde heeft. Maar zijn wij daar van overtuigd, hebben wij werkelijk het geloof dat wij iets ontvangen hebben dat van veel meer waarde is dan het zilver en goud waar deze man aan gewend is geraakt.

Bij ons zouden de religieuze nekharen recht overeind gaan staan als we iemand horen zeggen dat hij iets te geven heeft. Wij schijnen geen genezing te kunnen geven aan iemand want het is God die geneest. En toch is het Petrus die hier zegt dat hij iets te geven heeft. En wie zou dat nu beter weten, Petrus of jij?

Wij denken dat het nederig is van ons als we zeggen dat wij het helemaal niet kunnen doen, wij denken God de eer te geven. Maar hoe geven wij God nu meer eer, door te zeggen dat alle genezing van God komt en feitelijk gebeurd er helemaal niets of door de belofte van God in ons leven werkelijkheid te laten worden en dat we daardoor mensen aanraken met Gods kracht die in ons is?

God wordt pas werkelijk verheerlijkt als wij leven zoals Hij dat bedoeld heeft. En Zijn bedoeling is dat wij fonteinen worden van levend water waar mensen van kunnen drinken. Laten we onze religieuze trots opzij zetten en werkelijk christenen worden die hebben wat Petrus ook heeft. En dan kunnen wij werkelijk liefdegaven geven zoals Petrus die ook gaf.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.