Voor de ander

Handelingen 3

2 En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. 3 Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 4 En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! 5 En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. 6 Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! (Handelingen 3:2-6)

Petrus en Johannes leren om net zoals Jezus te wandelen in autoriteit. En hier zien we het gebeuren, ze hebben begrepen dat ze iets hebben ontvangen waardoor ze anders zijn. Ze zijn geen losers meer die heen en weer worden geschud door satan en de stormen van het leven. Ze weten nu dat God hen heeft vervuld met een kracht die van hen overwinnaars maakt.

Wij zijn erg voorzichtig, wij zijn bang dat we als mensen trots worden en daarom branden we onszelf maar niet aan wonderen. We bidden wel gebeden waarin we God vragen om genezing maar we komen niet op het punt dat we autoriteit nemen over ziekten. We zijn bang dat het godslastering wordt.

En natuurlijk zijn er voorbeelden waarin er mensen zijn die op een voetstuk gingen staan toen ze de gaven van de geest in hun leven zagen werken. Maar is dat een reden om daarom maar ver van deze werken van Gods Geest te blijven? Is het niet egoïstisch om de gaven die wij hebben ontvangen niet te gebruiken? Want dat is wat we eigenlijk aan het doen zijn, we hebben de Heilige Geest ontvangen om mensen te bevrijden, om mensen aan te raken met de kracht van God, maar we gebruiken het niet.

Pinksteren is vandaag, Pinksteren is het teken van Gods kracht in ons leven. Een kracht die we niet moeten verwarren met emoties waarin we ons goed voelen. De Heilige Geest is veel meer, het is de kracht waarin Jezus ook hier op aarde wandelde. En Jezus gebruikte het niet voor zichzelf, maar voor de ander. En zo moeten wij ook vervuld raken met de Heilige Geest niet voor onszelf maar voor de ander.

Pinksteren is niet hetzelfde als een vrije dag, Pinksteren is het begin van een generatie die weet dat ze het lichaam van Christus zijn. Pinksteren is het begin van de kracht van God werkend door iedereen die Jezus wil volgen. De profetie in Joel is duidelijk, het gaat om ons en onze kinderen en onze dienstknechten. Het is dus voor iedereen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.