Maak een keuze

Handelingen 2

39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! (Handelingen 2:39-40)

Als we dit moment vergelijken met het moment dat Jezus voor Pilatus stond dan zien we het verschil tussen leiders en echt leiders. Voor Pilatus hitste de leiders het volk op om te roepen dat Jezus gekruisigd moest worden. Ze probeerden iedereen er in mee te krijgen zonder dat ze de mensen gedegen uitleg gaven. Ze wilden een domme menigte die alleen maar doet wat zij zeggen, zonder vragen.

Maar wat Petrus hier doet is precies het tegenovergestelde. Hij legt ze uit wat de belofte van God is en daarna legt hij de keuze bij de mensen zelf. Ze moeten niet de massa volgen, maar ze moeten zelf nadenken. Natuurlijk is het voor Petrus de waarheid, maar hij maakt niet van het moment gebruik om de mensen op te hitsen en hen emotioneel een keuze te laten maken.

Hij spoort hen aan om henzelf los te maken van de menigte, los te maken van de massa die Jezus gekruisigd heeft. Kijk even niet naar wat de rest, maar ga na wat echt de waarheid is. En alleen als we zo het evangelie verkondigen zullen er echte christenen geboren worden. Want alleen mensen die zelf een bewuste keuze maken zullen echt Jezus willen volgen zelfs als de hele wereld zich tegen hen keert.

Zo moeten wij onszelf losweken of losrukken van deze wereld. Soms komt de wereld met zijn boodschap zo hard binnen in ons leven. Het roept ons toe vanaf de media en nog meer de sociale media. Ons wordt van alles verteld, wat we vooral niet moeten doen en wat we wel moeten doen.

Als we nu eens alleen zijn en oprecht de belofte van God overdenken dan zullen we een hele andere keuze maken in ons leven. Dan zal ons leven er heel anders uit gaan zien. Maak zelf een keuze en maak de juiste keuze. Jezus wacht ook op jou.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.