Blij om er bij te horen

Handelingen 2

40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. (Handelingen 2:40-41)

Na de oproep van Petrus om een keuze te maken zijn er drieduizend mensen die de keuze ook werkelijk maken. En Lukas beschrijft dit gebeuren als mensen die worden toegevoegd aan de volgelingen van Jezus. En zo moeten we het ook zien, mensen maken een keuze om er bij te horen, om samen Jezus te dienen.

Wij zijn het lichaam van Christus hier op aarde, wij christenen horen een eenheid te zijn. We zijn uit de wereld gestapt en onderdeel geworden van een ‘organisatie’ die niet van deze wereld is. Niet een organisatie dat geregistreerd is maar een eenheid van mensen die dezelfde link hebben met de Vader in de Heilige Geest.

En deze drieduizend mensen zijn daaraan toegevoegd en zij namen dit aan met vreugde. En begrijpen we dit laatste? Begrijpen we werkelijk dat deze mensen dit konden aannemen met vreugde? Als we gedoopt worden of als we belijdenis doen, waar is die blijdschap?

De enige reden dat er geen blijdschap in ons geloof is, is omdat we het niet begrijpen. We volgen iets wat we niet echt kennen. Maar deze mensen begrijpen heel goed wat er hier gebeurt. En vol vreugde accepteren ze de woorden van Petrus, vol vreugde weten ze nu dat God een nieuwe weg heeft gebaand voor ons leven. En hoe kunnen we daar nu niet blij over zijn?

Zijn wij vol vreugde omdat we er ook bij horen? Laat de boodschap van Petrus tot je door dringen. Weet dat er een God is die niet zomaar heeft voorzien in een offer dat wij Jezus noemen. God heeft voorzien in een compleet nieuw leven, een leven dat niet van deze wereld is, maar een leven dat onderdeel is van het lichaam van Jezus. Een leven dat in de kracht van de Heilige Geest is. En dat is meer dan een reden om te juichen vol vreugde.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.