Belofte

Handelingen 2

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. (Handelingen 2:37-39)

Misschien is de waarde van een belofte in ons leven niet zo groot meer. We beloven maar wat en we zien wel wat er van komt. We beloven wat aan onze kinderen zodat we van het gezeur af kunnen zijn, we beloven trouw te zijn maar vele huwelijken eindigen in een scheiding.

Maar een belofte van God is anders, het blijft altijd staan. En deze belofte is voor heel Israël en niemand is daarvan uitgezonderd. Petrus heeft de profetie uit Joel heel goed begrepen, God wil dat het voor iedereen is. Het is voor u en uw kinderen, maar ook de joden die ver weg zijn, zijn niet uitgezonderd.

Wij mensen vinden exclusiviteit erg leuk, we vinden het leuk om een voorkeursbehandeling te krijgen. Maar God wil juist dat we hiervan kunnen genieten, niet omdat we ons daarom belangrijker voelen dan iemand anders, maar omdat we belangrijk zijn voor Hem.

En dan voegt Petrus er aan toe dat het ook voor die mensen is die God roept. Dus deze belofte is naast alle joden ook voor allen die geroepen zijn door God. En dan komen we weer bij het probleem uitverkiezing, want zijn wij nu wel geroepen of niet? Maar we moeten ons realiseren dat Petrus het visioen over het onreine voedsel hier nog niet gehad heeft. En zeker in de begin fase was er een terughoudendheid tegenover het uitnodigen van niet-joden.

Dus deze uitspraak over een roeping van God komt door de onwetendheid. Hij wist dat deze belofte sterk was, hij wist dat het voor alle joden was, maar hij wist niet hoever die belofte ging voor de niet-joden. Het enige dat hij wist is dat God ze zou roepen.

De belofte staat en de belofte is ook voor ons. En daar moeten wij ons in verankeren, het hele evangelie mag werken in ons leven. Hij heeft het beloofd.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.